088-3990099

REGELGEVING BRANDMELDINSTALLATIES

Bouwbesluit

Als u gaat bouwen, verbouwen of een pand gebruiken, moet u voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

Doelen van het Bouwbesluit

Er zijn technische voorschriften voor het slopen, (ver)bouwen en gebruiken. In diverse hoofdstukken komt ook het brandveilig gebruik van gebouwen aan de orde.

Met de komst van het nieuwe bouwbesluit is er met ingang van 2015 veel veranderd rondom de regelgeving voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, in de onderstaande infosheet kunt u hier meer over lezen.

Certificering

Om de kwaliteit van de brandmeldinstallaties te waarborgen en te verhogen, is de certificeringsregeling ‘Brandmeldinstallaties 2011′ opgesteld.

In deze regeling zijn de eisen voor brandmeldinstallaties duidelijk aangegeven, maar ook wat er van betrokken partijen wordt verwacht. In het Programma van Eisen (PVE) worden de uitgangspunten voor het ontwerp van de brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie vastgelegd. De brandweer, eigenaar en/of verzekeraar krijgen dit document ter goedkeuring aangeboden. Het PVE dient als basis voor het certificatieproces.

Wij werken volgens het certificatieschema Brandmeldinstallaties en hebben bewezen dat we goede brandmeldinstallaties leveren, installeren of onderhouden. We kennen de wet- en regelgeving. U krijgt van onze specialisten een maatwerkadvies zodat uw brandmeldinstallatie past bij uw situatie. Indien aan alle eisen is voldaan, laten wij uw installatie certificeren door een onafhankelijke inspectie-instelling. Het certificaat kunt u overleggen aan uw gemeente, brandweer of verzekeraar als zij hierom vragen.

Schouten Techniekgroep maakt het verschil.