088-3990099

MVO

De directie van Schouten Techniekgroep hecht grote waarde aan de omgeving waarin wij werkzaam zijn. Wij willen dan ook zoveel als mogelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen de producten waarin wij handelen maar ook de manier waarop wordt gehandeld is een bewuste keuze. Binnen onze organisatie is dat terug te vinden op verschillende onderdelen:

Producten

Schouten Techniekgroep verzorgt duurzame energie-oplossingen binnen haar werkgebied. Denk hierbij aan de installatie en het onderhoud van zonnepanelen en laadpalen. Daarnaast adviseren wij ook in klimaat neutrale oplossingen omtrent energiebeheer. Hierdoor werken wij niet alleen zelf maar ook namens onze klanten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Personeel

De directie van de Schouten Techniekgroep stelt eisen aan een gezonde werkomgeving voor haar personeel. Medewerkers krijgen periodiek uitnodigen van ARBO-consulenten voor een medisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de lichamelijke belasting maar ook naar de geestelijke belasting. Signalen die hierin naar voren komen worden door de ARBO consulenten vertrouwelijk behandeld. Onze medewerkers worden in verschillende omgevingen te werk gesteld. Dit kan variëren van werken langs de weg of bouwlocatie tot zorginstelling of kinderdagverblijf. De aan de omgeving gebonden regels en de risico’s variëren dan ook per opdrachtgever. Onze medewerkers zijn dan ook breed getraind en/of geïnstrueerd in het handelen naar de voorkomende risico’s. In de huidige economie hebben mensen met en handicap vaak moeite met het vinden van een geschikte baan. Als gevolg hiervan is de wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) opgesteld. Hiermee wordt aan mensen die op jonge leeftijd een handicap hebben of oplopen een perspectief gegeven op een positie binnen de arbeidsmarkt. Wij bieden Wajong-ers een arbeidsplaats waarin zij voor hen toegespitste werkzaamheden uit kunnen voeren. Met regelmaat worden er leerlingen/ stagiaires geplaatst bij Schouten Techniekgroep. Deze worden intern goed begeleid in hun toekomstig vakgebied. Hierdoor heeft ons bedrijf het predicaat “Erkend Leerbedrijf” en “Opleidingsbedrijf InstallatieWerk” ontvangen.

Milieu

Wij hechten veel waarde aan een goede balans tussen natuur en woon-/ werkomgeving. Als gevolg hiervan hebben wij keuzes gemaakt om te investeren in een duurzame toekomst. Met de leasemaatschappij van onze bedrijfswagens is een plan opgesteld en een aansluitend onderzoek opgestart om te onderzoeken hoe de uitstoot van uitlaatgassen kan worden teruggedrongen. Samen met de leasemaatschappij zijn wij bereid om aansluitende acties op te volgen. Medewerkers van Schouten Techniekgroep zijn geïnstrueerd om bij het tanken van brandstof te kiezen voor de meer milieuvriendelijke en prestatie verhogende brandstof. Hierdoor is het verbruik en de uitstoot van de auto’s verminderd en werkt en presteert de motor beter. Ieder bedrijf heeft te maken met afvalstromen. Wij beschikken intern over een eigen milieupark om het afval gescheiden in te kunnen zamelen. De afvalstromen worden verwerkt door erkende verwerkers. De afvalstromen van inkt-cartridges is bestemd voor Stichting Aap die zich het welzijn van kleine uitheemse dieren binnen Europa aantrekt.

Samenleving

Wij investeren in sponsoring. Deze sponsoring kan zowel concreet tot uiting komen in de vorm van reclame acties bij verenigingen, maar ook in het beschikbaar stellen van arbeidsmateriaal voor activiteiten van verenigingen.

Veiligheid

Naast dat wij zorgen dat de panden van onze klanten goed beveiligd zijn, willen wij ook de veiligheid van onze medewerkers voorop stellen. Om dit richting de medewerkers en onze klanten uit te dragen hebben wij er o.a. voor gekozen om onze organisatie te laten certificeren volgens de regeling Veiligheid, Gezondheid & Milieu Checklist Aannemers* (VCA*). Indien medewerkers op locaties komen waar aanvullende regels gelden of waar specifieke risico’s gelden aan het handelen van de medewerkers of aan de locatie gaat de projectleider altijd in gesprek met de opdrachtgever. Omdat uit veel van onze projecten onderhoudsopdrachten voortkomen blijft het gesprek niet beperkt tot de projectsituatie. Wij ontwikkelen samen met onze opdrachtgevers afspraken over de risico’s in de onderhoudstrajecten. Zo streven wij er naar om samen met onze opdrachtgevers een duurzame relatie en een veilige werkomgeving te creëren.

Schouten Techniekgroep maakt het verschil.