088-3990099

SERVICE, BEHEER EN ONDERHOUD

24/7 Servicedesk

Voor een juiste werking van uw installaties is blijvende zorg vereist. Preventief onderhoud biedt de beste garantie voor een vlekkeloos functionerende installatie. Met een serviceovereenkomst bent u verzekerd van periodiek preventief onderhoud. In geval van een storing is onze servicedesk 24/7 voor u beschikbaar. Bij het ontwerpen en onderhouden van gebouwen en installaties is goede kennis van wet- en regelgeving van essentieel belang. Wij adviseren en begeleiden bij installatiekeuzes, het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en het overleg met de lokale overheden in regio Den Haag.

Digitaal logboek & online energiemonitoring

Het digitale logboek van Schouten Techniekgroep is een gemakkelijke en efficiënte tool om alle noodzakelijke gegevens van diverse installaties in gebouwen te bewaren, te raadplegen en updaten. Energiebesparende oplossingen worden steeds sneller rendabel. De energierekening van gas, water en elektriciteit kan vaak fors gereduceerd worden door een beter inzicht in het energiegebruik. Onze online energiemonitoring geeft inzicht in het gebruik van energie door machines, gebouwen en processen. Daarnaast maakt energiemonitoring het mogelijk het gebruik van energie te managen.

Technisch beheer en onderhoud

Bij het periodieke onderhoud kijkt de monteur niet alleen naar de techniek, maar ook naar de doelmatigheid van de installatie. Veranderingen aan uw gebouw, in het gebruik of de omgeving kunnen aanpassingen noodzakelijk maken. Zo nodig kunnen wij u passend advies geven over het organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren en opleveren van uw projecten.

Bewaking en service op afstand

Wij kunnen uw installaties op afstand bewaken zodat afwijkingen direct gesignaleerd en verholpen kunnen worden en u altijd bent verzekerd van de juiste werking. Bij het beheer en onderhoud van uw gebouw kijken we nadrukkelijk naar de totale kosten op de lange termijn. We zorgen ervoor dat uw energielasten omlaag gaan. Wij hebben jarenlange ervaring met de gebouwbeheersystemen van o.a. Priva en Siemens. Ons werkgebied strekt zich landelijk uit, met focus op regio Den Haag/ Westland door onze vestigingslocatie in Nootdorp.

Onderhoudsplanning (MJOP)

Over de levensduur van een bouwwerk genomen is onderhoud de grootste kostenpost. Een goed inzicht in de kosten en de conditie van uw vastgoed is van belang vanuit technisch- en financieel oogpunt. Wij kunnen zorgdragen voor een MJOP planning gebaseerd op de NEN2767, daarnaast brengen wij het planmatige en het wettelijke onderhoud in beeld zodat er per gebouw een volledig technisch- en financieel meerjaren overzicht ontstaat.

De inspectiegegevens worden vastgelegd in een BIM compatible applicatie zodat de gegevens, indien gewenst direct of naderhand, gekoppeld kunnen worden aan 3D beheer- en management informatiesystemen.

Wij demonstreren u graag de mogelijkheden.

Onderhoud gebouw gebonden installaties

Aan de installaties van uw gebouw(en) is veel zorg besteed. Voor een juiste werking is echter blijvende zorg vereist. Preventief onderhoud biedt de beste garantie voor een vlekkeloos functionerende installatie. Met een serviceovereenkomst bent u verzekerd van periodiek preventief onderhoud. In geval van een storing is onze servicedesk 24/7 voor u beschikbaar.

Bij het periodieke onderhoud kijkt de monteur niet alleen naar de techniek, maar ook naar de doelmatigheid van de installatie. Veranderingen aan uw gebouw, in het gebruik of de omgeving kunnen aanpassingen noodzakelijk maken. Zo nodig geven wij u een passend advies.

Digitaal logboek

Het digitale logboek van Schouten Techniekgroep, biedt belangrijke voordelen voor beheer van uw technische installaties. Het is een gemakkelijke en efficiënte tool om alle noodzakelijke gegevens van diverse installaties in gebouwen te bewaren, te raadplegen en te updaten. Of u nu een inspectie wilt voorbereiden, documenten wilt raadplegen en/of onderhouds- of beheerstaken wilt uitvoeren.

Snel en efficiënt

Anders dan bij een ‘papieren’ logboek zijn met het digitale logboek alle documenten vanaf elke locatie altijd toegankelijk, door op afstand in te loggen. Op locatie zelf verkrijgt men eveneens snel toegang door enkel de QR-code op de installatie te scannen.

Door digitalisatie van documenten wordt de papierstroom in uw organisatie verminderd. Een ander voordeel is dat het digitale logboek één logboekomgeving over alle gebouwen heen vormt. Hierdoor wordt de informatie van individuele logboeken/gebouwen naar het overall bedrijfsniveau geaggregeerd.

Alle documenten, tekeningen, certificaten, rapporten, etc. staan in het logboek en zijn altijd online beschikbaar. De onderhoud- en beheerrapporten worden door onze servicetechnici direct in het digitale logboek geplaatst.

Kortom, met het digitale logboek van Schouten Techniekgroep krijgt u nog beter inzicht in gebouwbeheersactiviteiten, zodat het beheren van gebouwen tegen lagere kosten en met minder tijd kan plaatsvinden.

Data goed beveiligd

Schouten Techniekgroep garandeert een hoog beveiligingsniveau wat betreft de opslag van data en inbelverbindingen. Door de data op twee locaties op te slaan (redundantie), is de beschikbaarheid van informatie continu gewaarborgd.

Wilt u meer weten over het digitale logboek van Schouten Techniekgroep? Neem dan contact op met uw account manager.

Met ons digitale logboek heeft u altijd en overal inzicht in de status van uw installatie.

Servicedesk & storingsdienst 24/7

Wij zijn bereikbaar via service@schoutentechniekgroep.nl, op 088-399 0099 (24/7) of via een speciaal voor u ingericht klantportal. Als u kiest voor de mogelijkheid van een klantportal heeft uw organisatie de mogelijkheid om online inzicht te krijgen in de status van de afhandeling van uw meldingen.

U krijgt van ons een speciale toegangscode zodat u ons operationele proces op de voet kunt volgen. Daarnaast kunnen er ook voortgangsrapportages aangeleverd worden.

We kunnen onze servicedesk volledig inrichten naar uw wensen en behoeften.

Vragen of contact opnemen?

Heeft u vragen over één van onze specialisaties of wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? We horen het graag.

Schouten Techniekgroep maakt het verschil.